افزایش توان حمل ریلی بار با استفاده از تکنولوژی بومی‌سازی شده / جزو ۱۰ کشور اول دنیا در این فناوری هستیم

افزایش توان حمل ریلی بار با استفاده از تکنولوژی بومی‌سازی شده / جزو ۱۰ کشور اول دنیا در این فناوری هستیم

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: این فناوری برای اولین بار در ایران به دست آمده است ما جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم که به این فناوری دست یافته است، پیش از این سوزن ریل ۱۰۰درصد وارداتی بود که ساخت سوزن ریل داخلی‌سازی شد و با این فناوری، بار محوری هم ارتقا می‌یابد ضمن آنکه امکان سرعت بیشتر قطار روی این سوزن فراهم می‌شود و دوام سوزن ریل نیز افزایش می‌یابد. وی با اشاره به حمایت راه‌آهن از جهاد دانشگاهی بیان کرد: پیش از این با هم همکاری‌هایی داشته‌ایم، امروز به رئیس جهاد دانشگاهی پیشنهاد کردیم در یک همکاری عملی-میدانی در راه‌آهن فضا در اختیار آنها قرار دهیم، در مرکز جامع تست ریلی که یک حلقه مفقوده در کشور است و باید ایجاد کنیم، کار آغاز شود و امیدواریم به زودی شروع کار مرکز تست را اعلام کنیم و جهاد دانشگاهی هم در این حوزه مشارکت کند. مدیرعامل ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات