طرح های بندرشهید رجایی زمینه ساز اشتغال و کیفیت خدمات راهبردی است

طرح های بندرشهید رجایی زمینه ساز اشتغال و کیفیت خدمات راهبردی است

بندرعباس - معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افتتاح ۲۰ پروژه سرمایه گذاری و زیرساختی هم از نظر اشتغال و هم ارتقا کیفیت و کمیت خدمات در بزرگترین بندرتجاری کشور بسیار راهبردی خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات