عملیات اجرایی تعمیر پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد

عملیات اجرایی تعمیر پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد

عملیات اجرایی تعمیر پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد

عملیات اجرایی تعمیر عرشه پل شهید جهان آرا....

پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات