شورای اسلامی شهر رشت به مناسب روز شهردار و روز پاسدار از سید محمد احمدی، سرهنگ مهدی پور و یک مداح اهل بیت تقدیر کرد

شورای اسلامی شهر رشت به مناسب روز شهردار و روز پاسدار از سید محمد احمدی، سرهنگ مهدی پور و یک مداح اهل بیت تقدیر کرد

شورای اسلامی شهر رشت به مناسب روز شهردار و روز پاسدار از سید محمد احمدی، سرهنگ مهدی پور و یک مداح اهل بیت تقدیر کرد
شورای اسلامی شهر رشت به مناسب روز شهردار و روز پاسدار از سید محمد احمدی، سرهنگ مهدی پور و یک مداح اهل بیت تقدیر کرد
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات