شهردار خرمشهر از ممنوعيت تجمع در پاركهاى سطح شهر در روز طبيعت خبر داد

شهردار خرمشهر از ممنوعيت تجمع در پاركهاى سطح شهر در روز طبيعت خبر داد

شهردار خرمشهر از ممنوعيت تجمع در پاركهاى سطح شهر در روز طبيعت خبر داد

منصور علوانى شهردار خرمشهر با اشاره ....

پنج شنبه ١٢ فروردين ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات