حضور در دفتر شهرداری و دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی وهیئت همراه با شهردار ارومیه

حضور در دفتر شهرداری و دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی وهیئت همراه با شهردار ارومیه

جواد آقازاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و هیئت همراه  با مجید آقازاده،  شهردار ارومیه  در محل دفتر شهرداری دیدار کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ جواد آقازاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و هیئت همراه  با مجید آقازاده،  شهردار ارومیه  در محل دفتر شهرداری دیدار کردند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات