کاهش سه درصدی تصرف ملکی محل سکونت

طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار سال ۱۳۸۸ بر اساس آمارگیری از ۱۸۶۶۵ خانوار نمونه در نقاط شهری نشان می‌دهد متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری ۹۹۱۹۱ هزار ریال بوده است که نسبت به سال گذشته‌اش ۵٫۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین متوسط هزینه خوراکی و دخانی و غیر خوراکی خانوار در این سال به ترتیب ۲۲۵۰۹ هزار ریال و ۷۶۶۸۲ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل ۵٫۴ و ۵٫۳ درصد افزایش یافته است. سهم هزینه خوراکی و دخانی و غیر خوراکی از هزینه کل نیز به ترتیب ۲۲٫۷ و ۷۷٫۳ درصد بوده است.

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم ۲۵٫۶ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیر خوراکی بیشترین سهم با ۴۰٫۴ درصد مربوط به هزینه مسکن بوده است.

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، هزینه‌های مربوط به گوشت ۱۱٫۶ درصد، ادویه‌ها، ‌چاشنی‌ها و سایر ترکیب‌های خوراکی ۱۰٫۶ درصد، میوه‌ها و سبزی‌های ۹٫۹ درصد، قند، شکر، شیرینی‌ها، چای، قهوه و کاکائو ۸٫۴ درصد، خشکبار و حبوبات ۷٫۲ درصد، شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان ۶٫۳ درصد نسبت به هزینه مشابه سال قبل افزایش و روغن‌ها و چربی‌ها ۱٫۶ درصد، آرد، رشته، نان، غلات و فرآورده‌های آن ۱٫۸ درصد و نوشابه‌ها، غذاهای آماده ودخانی‌ها ۷٫۴ درصد نسبت به هزینه مشابه سال قبل کاهش داشته است.

در بین هزینه‌های غیر خوراکی، هزینه‌های مربوط به کالاها و خدمات متفرقه ۲۷٫۶ درصد، لوازم، اثاث و خدمات خانوار ۱۵٫۸ درصد، بهداشت و درمان ۸٫۸ درصد، تفریحات، سرگرمی‌ها، تحصیل و آموزش ۷٫۹ درصد، حمل ونقل و ارتباطات ۲ درصد نسبت به هزینه‌های مشابه سال قبل افزایش و پوشاک و کفش پنج درصد و مسکن ۱٫۱ درصد نسبت به هزینه‌های مشابه سال قبل کاهش یافته است.

براساس نتایج بدست آمده در سال ۱۳۸۸ متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۹۳۶۰۳ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۶٫۱ درصد افزایش داشته است.

در این سال درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان ۹٫۳ و ۱۰٫۷ درصد رشد داشته است و درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی کاهشی برابر با ۸٫۵ درصد نسبت به سال قبل داشته است.

سهم هر یک از منابع درآمدی در کل درآمد هم به این صورت است که ۳۵٫۲ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۸٫۴ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ۴۶٫۴ درصد از منابع متفرقه بوده‌است.

به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا ،نتایج آمارگیری نشان می‌دهد که در این سال خانوارهای آمارگیری شده صد درصد از آب لوله کشی، صد درصد از برق، ۹۰ درصد از گاز لوله کشی، ۹۷ درصد از حمام گرم، ۸۹ درصد از تلفن ثابت، ۸۶ درصد از تلفن همراه و ۱۴ درصد از اینترنت استفاده کرده‌اند.

در این سال ۳۵٫۵ درصد از خانوارهای آمارگیری شده شهری اتومبیل شخصی، ۹۷٫۴ درصد تلویزیون رنگی، ۹۸٫۵ درصد اجاق گاز، ۷۳٫۴ درصد ماشین لباسشویی، ۳۴٫۳ درصد رایانه و ۶۲٫۸ درصد ویدئو در اختیار داشته‌اند.

همچنین نحوه تصرف محل سکونت ۶۳٫۶ درصد از خانوارهای آمارگیری شده شهری ملکی، ۲۴٫۴ درصد اجاری و رهنی و ۱۲ درصد سایر انواع نحوه تصرف شامل در برابر خدمت، رایگان و ... بوده است.

تغییرات مشاهده شده در نحوه تصرف محل سکونت خانوارهای شهری نشان می‌دهد که نحوه تصرف ملکی در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ با کاهشی برابر با ۲٫۸ درصد همراه بوده است. نحوه تصرف اجاره‌ای و رهنی افزایش بسیار کمی کمتر از یک درصد داشته است. بیشترین تغییر مربوط به نحوه تصرف سایر است که افزایشی برابر با ۱۵٫۹ درصد داشته است.

 

 

    نظرات