عاصی شدن مردم از بوی تعفن یک تصفیه خانه

بوی گند و تعفن ناشی از یک تصفیه خانه قدیمی در شمال شهر تهران موجب عاصی شدن مردم ناراحتی شهروندان شده است.

انتشار بوی گند، تعفن و رایحه های نامطبوع در محدوده یک تصفیه خانه قدیمی آب در شهرک شهید محلاتی آن هم در مقابل یک مرکز تجاری، هم موجب ناراحتی و نارضایتی مردم و شهروندان و هم عابران این محدوده شده است و پیگیری ها و شکایات مردم منطقه تا کنون به جایی نرسیده است.

بنابر این گزارش، این تصفیه خانه قدیمی آب که در خیابان نخل شهرک شهید محلاتی و در مقابل مرکز تجاری مروارید واقع شده با بی توجهی مسئولین همراه شده و انتشار بو و رایحه های نامطبوع موجب رنجش خاطر ساکنین و عابرین شده و این بوهای نامطبوع بیم ساکنین را از ابتلا به بیماری های عفونی و ... به دنبال داشته است چرا که ساکنین منطقه بیم ان دارند که رطوبت ناشی از این تصفیه خانه و رایحه نامطبوع منتشر شده در هوا موجب بروز بیماری های مختلف به خصوص برای کودکان و سالخوردگان شود.

گفتنی است، علی رغم پیگیری و اعتراضات متعدد مردم، ساکنین، کسبه و حتی شهروندان این محدوده، مسئولان مربوطه هیچ توجهی نکرده و این بو و رایحه ناخوشایند هر روز بیشتر از روز گذشته می شود.

 

منبع:تابناک

 

    نظرات