در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛ تذکر به شهردار تهران بابت اخذ عوارض مازاد

وی با اعتراض شدید نسبت به اعلام دستی و شفاهی عوارض به شهروندان در برخی مناطق شهرداری، تصریح کرد: هر روز ما شاهد اعتراضات مردمی در مراجعه به شورا یا صفحات مجازی اعضای شورا، مبنی بر اینکه شهرداری‌های مناطق عوارض را به صورت سیستمی اعلام نمی‌کنند، هستیم و این منجر به فساد و رانت در مناطق شده است که به هیچ عنوان با رویکرد مدیریت شهری دوره پنجم مطابقت ندارد و لطمه اساسی به مهم‌ترین دستاورد مدیریت شهری این دوره می‌زند. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: در سال ۹۷ نیز در شورا مصوب کردیم که مصوبات حوزه عوارض به هنگام سازی و یکپارچه سازی شوند، یعنی تمام بخشنامه‌ها و مصوبات قبلی را ابطال کردیم و تنقیحی در مصوبات این حوزه انجام دادیم که شهرداری‌های مناطق دچار سردرگمی نشوند اما متاسفانه از آنجاییکه رویکردهای جاری در خصوص اعلام عوارض در حوزه شهرسازی منجر به ایجاد اقتدار مبتنی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات