رشد ۳۸.۶ درصدی اجاره‌بها برای تمدید قرارداد در زمستان۹۹

رشد ۳۸.۶ درصدی اجاره‌بها برای تمدید قرارداد در زمستان۹۹

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۸. ۴ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۲. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۷,۵ درصد است. ۷ درصد) بیشترین عدد و در استان سیستان و بلوچستان (۱۴. متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ۱۳۹۹ برابر با ۳۸,۶ درصد است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات