رشد ۲۸.۹ درصدی اجاره‌بها در زمستان ۹۹

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۸. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با ۳۹. ۴ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۲. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۷. متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ۱۳۹۹ برابر با ۳۸.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات