پويش رمضان ماه تمرين صبر توسط شهردارى خرمشهر راه اندازى و اجرا شد

پويش رمضان ماه تمرين صبر توسط شهردارى خرمشهر راه اندازى و اجرا شد

پويش رمضان ماه تمرين صبر توسط شهردارى خرمشهر راه اندازى و اجرا شد

پويش رمضان ماه تمرين....

دوشنبه ١٣ ارديبهشت ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات