پيام مشترك رئيس شوراى شهر خرمشهر و شهردار خرمشهر به مناسبت روز قدس

پيام مشترك رئيس شوراى شهر خرمشهر و شهردار خرمشهر به مناسبت روز قدس

پيام مشترك رئيس شوراى شهر خرمشهر و شهردار خرمشهر به مناسبت روز قدس

آخرين جمعه از ماه مبارك ....

پنج شنبه ١٦ ارديبهشت ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات