شهردار ارومیه از پروژه سرمایه گذاری اوریاد بازدید کرد

شهردار ارومیه از پروژه سرمایه گذاری اوریاد بازدید کرد

مجید آقازاده شهردار ارومیه با  حضور در محل پروژه سرمایه گذاری اوریاد ضمن بازدید از قسمت های مختلف این مجتمع در حال احداث، از نزدیک در جریان آخرین مراحل پیشرفت این پروژه و همچنین روند امور قرار گرفت.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ مجید آقازاده شهردار ارومیه با  حضور در محل پروژه سرمایه گذاری اوریاد ضمن بازدید از قسمت های مختلف این مجتمع در حال احداث، از نزدیک در جریان آخرین مراحل پیشرفت این پروژه و همچنین روند امور قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات