شهردار ارومیه از مجتمع تجاری رفاهی سیتادیوم بازدید کرد

شهردار ارومیه از مجتمع تجاری رفاهی سیتادیوم بازدید کرد

مجید آقازاده شهردار ارومیه با حضور در مجتمع تجاری رفاهی سیتادیوم ضمن بازدید از قسمت های مختلف این مجتمع، از نزدیک در جریان آخرین مراحل پیشرفت این پروژه فاخر و همچنین روند امور قرار گرفت.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  مجید آقازاده شهردار ارومیه با حضور در مجتمع تجاری رفاهی سیتادیوم ضمن بازدید از قسمت های مختلف این مجتمع، از نزدیک در جریان آخرین مراحل پیشرفت این پروژه فاخر و همچنین روند امور قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات