جایزه معماری آقاخان صاحبان خود را یافت

جایزه معماری آقاخان صاحبان خود را یافت

جایزه ای که توسط بنیاد آقاخان از سال ۱۹۷۷ به معماری و یا دیگر تداخلات در فضاهای مصنوع هر ۳ سال یکبار در بین کشورهای اسلامی داده می شود (یعنی پروژه های معمارانه و طرح های توسعه ای در محیط های مصنوع انسانی) امسال نیز در یازدهمین دوره، ۵ برنده خود را اعلام کرد:

- اراضی وادی حنیفه در ریاض عربستان؛ کاری مشترک از Moriyama & Teshima و Buro Happold به کارفرامایی شورای عالی توسعه ریاض

- باز زتده سازی مرکز هایپر تونس؛ کاری از Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis به کارفرمایی شهرداری تونس (شهر تونس)

- موزه مدینه الزهرا در کوردوبا، اسپانیا؛ کاری از Nieto Sobejano به کارفرمایی Junta de Andalucía, Consejería de Cultura

- کارخانه نساجی جاده ابریشم در ادیرنه ترکیه؛ کاری از Emre Arolat به کارفرمایی صنایع نساجی جاده ابریشم

- مدرسه پلی شکل در منطقه مسلمان نشین Xiashi در فوجیان چین؛ کاری از آتلیه معماری Li Xiaodong به کارفرمایی دهداری روستای Xiashi

 

شایان ذکر جایزه ویژه یک عمر تلاش معمارانه نیز به که برای خدمات به معماری اسلامی تنها پیش از این ۳ بار داده شده بود به پرفسور Oleg Grabar تعلق گرفت. وجود ۳ معمار ایرانی الاصل، فرشید موسوی، محسن مصطفوی و فرخ درخشانی در بین کمیته برگزاری نیز جالب توجه است.

http://www.akdn.org/architecture/

 

منبع: آرونا

    نظرات