رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز منصوب شد

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات