توسط یک شرکت دانش‌بنیان صورت گرفت: تولید بیش از ۱۷۰ ماده شیمیایی مورد نیاز صنعت ساختمان

مهندس محرابی به دستاوردهای کیفیتی- صنعتی این شرکت اشاره کرد و گفت: این واحد تولیدی و صنعتی موفق شده عنوان واحد نمونه پژوهشی و تحقیقاتی منتخب در استان تهران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان برتر «آزمایشگاه آکرودیته نمونه» و «واحد کنترل کیفیت نمونه» منتخب سازمان ملی استاندارد»، صادرکننده برگزیده محصولات دانش بنیان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحد برتر صنعتی استان تهران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحد برتر HSE به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و استقرار نظام مدیریت کایزن (بهبود مستمر) را کسب کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات