مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن خبر داد: تحویل ۱۱۵هزار مسکن محرومان تا مردادماه

مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن تصریح کرد: حدود ۲ هزار واحد نیز با همکاری کمیته امداد، بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه برای خانواده‌های ایتام تحت پوشش آغاز شده است که تعدادی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است. سهرابی افزود: برای خانواده‌های دارای ۲ معلول یا بیشتر نیز مبلغ ۸۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود تا واحد‌های خود را تکمیل کنند. مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: پروژه مربوط به بنیاد مستضعفان برنامه ۲ ساله است و خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر نیز تا پایان شهریور ۱۴۰۰ کار ساخت واحد‌های آن‌ها به اتمام خواهد رسید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات