تمایل بیشتر کارفرمایان به انتخاب نماینده کارگران در کارگاه

تمایل بیشتر کارفرمایان به انتخاب نماینده کارگران در کارگاه

بر اساس آمارها در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ سازمان کارگری در کشور فعال بوده اند و تمایل کارفرمایان به انتخاب نماینده کارگران در کارگاهها بیشتر بوده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات