بازنشر فرهنگ مصور علوم خاک در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

بازنشر فرهنگ مصور علوم خاک در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

فرهنگ مصور علوم خاک در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بازنشر شد.

به گزارش«پارما» این کتاب الکترونیک توسط عباس فرشاد و محمدحسن روزیطلب به صورت مشترک تهیه و تدوین شده است.

در پیشگفتار این کتاب آمده است: چالش های ‌زیست محیطی ‌از جمله ‌مباحث ‌مهم ‌در ‌چند ‌دهه ‌اخیر ‌است ‌و‌ حوزه های‌گوناگون ‌علمی کوشیده اند ‌راهکارهایی ‌را ‌جهت ‌برون رفت ‌از‌ آنها ‌ارائه‌ نمایند.

هدف و انگیزه اصلی این کار بزرگ علمی این است که با همکاری اساتید برجسته ایرانی در رشته های مختلف علوم خاک و رشته های وابسته نسبت به تهیه یک فرهنگ جامع و مصور در برگیرنده واژه های تخصصی انگلیسی فارسی اقدام گردد که به صورت الکترونیک نه تنها در اختیار کارشناسان و دانشجویان علوم خاک کشور قرارگیرد، بلکه علاقه مندان به علوم دیگر نظیر آب، محیط زیست، کشاورزی، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، سنجش از دور، سامانه های اطلاعات جغرافیایی و دیگر رشته های مرتبط نیز بتوانند از آن بهره مند شوند.

همچنین در این پیشگفتار آمده است؛ منظور از تهیه این مجموعه رقابت با سایر منابعی که تاکنون منتشر شده است نمی باشد، بلکه هدف اصلی در دسترس گذاشتن سریع و آسان یک مجموعه اصطلاحات و واژه های تخصصی در ارتباط با علوم خاک و دیگر علوم وابسته می باشد که بتواند از طریق پورتال به آسانی قابلیت تکمیل و به روز رسانی نیز داشته باشد. بعلاوه، مصوربودن نیز یک امتیاز ویژه و خاص این مجموعه به حساب می آید، زیرا یک تصویر گاهی میتواند گویاتر از آنچه باشد که در یک متن چند صفحه ای ارائه می گردد .

علاقمندان برای دریافت کتاب فرهنگ مصور علوم خاک می توانند به صفحه نشریات الکترونیک این وبسایت مراجعه فرمایند. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات