یک کارشناس بازار مسکن مطرح کرد: لزوم برخورداری اقشار ضعیف از مسکن ارزان

این کارشناس بازار مسکن معتقد است قیمت‌ها نیز باید به گونه‌ای تعیین شود که تهیه آن در توان اقشار ضعیف جامعه باشد چراکه مسکن‌های حمایتی با یارانه‌های دولتی ساخته می‌شود و باید در دسترس افراد غیربرخوردار و ضعیف قرار گیرد. کارشناس بازار مسکن گفت: در دولت بعدی اگر وزیر دلسوز و دولتمردانی سرکار بیایند که توجه آن‌ها به رفاه اجتماعی متمرکز شود حتما این طرح می‌تواند در بازار مسکن و اجاره تاثیرگذار باشد و مجلس نیز می‌تواند ریل گذاری آن را انجام دهد و دولت بعد به آن عمل کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات