احتمال سقوط به علت واماندگی/ درخواست خلبان برای بازگشت به فرودگاه

احتمال سقوط به علت واماندگی/ درخواست خلبان برای بازگشت به فرودگاه

، دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری گزارش اولیه سانحه روز گذشته فرودگاه اراک را بر روی پرتال خود منتشر کرد. دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری با اطلاع واحد برج مراقبت فرودگاه مذکور، نسبت به جمع آوری اطلاعات، هماهنگی با فرودگاه، مرجع قضایی مربوطه و تشکیل تیم بررسی سانحه اقدام کرد و سریعا یک تیم کارشناسی به محل سانحه اعزام و اقدامات اولیه انجام پذیرفت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات