جلسه حل و فصل مسایل مربوط به پیمانکاران برگزار شد

جلسه حل و فصل مسایل مربوط به پیمانکاران برگزار شد

جلسه معاونین،  مدیران مناطق 5 گانه و مدیران سازمان های شهرداری با آقازاده، شهردار ارومیه در خصوص حل و فصل مسایل مربوط به پیمانکاران در سالن جلسات شهرداری  برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ جلسه معاونین،  مدیران مناطق 5 گانه و مدیران سازمان های شهرداری با آقازاده، شهردار ارومیه در خصوص حل و فصل مسایل مربوط به پیمانکاران در سالن جلسات شهرداری  برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات