مرور جزئیات طرح ساخت مسکن ارزان‌قیمت

علیرضا پاک فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها گفته است: شهرداری شهرهای بزرگ بر اساس این طرح مکلف به ساخت خانه‌هایی با قیمت مناسب می‌شوند تا طبق وظیفه مدیریت شهری و حقوق شهروندی به خانواده‌های کم درآمد و آسیب پذیر با نرخ پایین اجاره دهند. وی کنترل نرخ اجاره در سطح شهرها و کسب درآمد برای شهرداری را از مزایای این طرح دانسته است. حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه طرح مسکن استیجاری در بسیاری از کشورها اجرا شده و در کنترل بازار مسکن، مفید و موثر بوده است تصریح کرد: به اعتقاد من دولت یا شهرداری راسا نباید وارد اجرای این طرح شوند و بهتر است به بخش خصوصی واگذار کنند؛ به شرطی که سازندگان وارد بروکراسی پیچیده اداری نشود. محتشم با بیان اینکه در زمان شهرداری آقای عبدالعلی‌زاده نیز برنامه مسکن استیجاری با همکاری دولت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات