در جلسه‌ای اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید انجام شد: تشریح عملکرد حوزه معماری شهرهای جدید

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه هویت بخشی و نوسازی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در سال ۹۹ بیان کرد: خوشبختانه تعامل خوبی بین نهادها و سازمان‌های متولی امور مذکور در این مدت با شهرهای جدید انجام شده و طبق نیازسنجی صورت گرفته از سوی مردم اقدامات لازم در حوزه اجتماعی و فرهنگی در هر شهر اولویت بندی و در دستور کار دفتر اجتماعی شرکت‌های تابعه قرار گرفته است. داودپور توسعه و تقویت پایه‌های اقتصادی شهرها و شروع فعالیت‌های ارزش‌افزا را یکی دیگر از موضوعات مورد توجه حوزه شهرسازی و معماری شرکت عمران در شهرهای جدید طی یک سال گذشته اعلام کرد و افزود: آموزش شهروندان و مهارت آموزی، ارائه برنامه‌های راهبردی و سندهای توسعه و همچنین توسعه فضاهای اقتصادی که در نهایت به فضایی برای اشتغال و ارائه خدمات تبدیل شود از جمله اقدامات انجام شده ما در این حوزه به شمار می‌رود. عضو هیئت مدیره ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات