ایجاد لایه جدید در طرح تفصیلی شهر تهران

وی گفت: شورای شهر تهران که در وهله اول موظف است در دوگانه حقوق عمومی و خصوصی مدافع حقوق عمومی باشد با استفاده از چه جایگاه و مستندات قانونی بنا دارد که شهردار را موظف کند با تدوین یک دستورالعمل نسبت به استقرار شرکت‌ها و بنگاه‎هایی که اصطلاحا فعالیت دانش‌بنیان دارند در کاربری‎های مسکونی اقدام کند؟ با این وجود نژادبهرام توضیح داد که قرار نیست این کسب و کارها در پهنه‌های صرفا مسکونی مستقر شوند، بلکه بنا بر این است که پهنه‌های تجاری و مختلط بستر این ساماندهی باشد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه تعریف جامعی از فعالیت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد، ابراز عقیده کرد بهتر است این کسب و کارها صرفا در پهنه تجاری فعالیت کنند تا مزاحمتی برای سکونتگاه‌ها ایجاد نشود. در نهایت طرح ناظر بر الزام به ایجاد لایه ویژه برای فعالیت‌های دانش‌بنیان به تصویب شورای شهر تهران رسید ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات