کار شهرداری در بخش های مختلف نباید تحت تاثیر انتخابات قرار بگیرد

کار شهرداری در بخش های مختلف نباید تحت تاثیر انتخابات قرار بگیرد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات