افزایش سرانه و بهبود وضعیت فضاهای سبز در دستور کار شهرداری خرمشهر

افزایش سرانه و بهبود وضعیت فضاهای سبز در دستور کار شهرداری خرمشهر

افزایش سرانه و بهبود وضعیت فضاهای سبز در دستور کار شهرداری خرمشهر

امروزه تاثیر فضاهای سبز ....

دوشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات