وارسی پروازی سامانه‌های کمک ناوبری هفت فرودگاه کشور

وارسی پروازی سامانه‌های کمک ناوبری هفت فرودگاه کشور

در این راستا ششم خرداد، وارسی پروازی سامانهPAPI۳۰ و PAPI۱۲ فرودگاه پیام انجام شد، هفتم خرداد سامانه ILS/DME فرودگاه رشت و هشتم خرداد نیز سامانه DVOR/ DME فرودگاه اصفهان وارسی شدند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات