سند توسعه محله نوده برای حل مسائل بنیادین در  ...

سند توسعه محله نوده برای حل مسائل بنیادین در ...

سند توسعه محله نوده برای حل مسائل بنیادین در مرحله تصویب است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، رمضانعلی فیضی در جریان جلسه کمیته نظارتی در منطقه 2 شهرداری با بیان اینکه شبکه مسائل بافت ها و محلات هدف بازآفرینی شهری شباهت بسیاری به هم داشته و در جزئیات باهم متفاوت هستند، گفت: در محله نوده تاکنون به همت دفتر تسهیلگری مسائل شناسایی و دسته بندی شده است. سند توسعه محله نیز توسط دفتر تهیه شده و در سازمان بازآفرینی شهرستان به تصویب رسیده؛ روند کار تاکنون خوب و رضایت بخش بوده و امیدواریم با تصویب نهایی سند مهم ترین و اولویت دارترین مسائل محله مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مشهد 40 دفتر تسهیلگری فعال، مسائل مربوط به 43 محله کم برخوردار و پیرامونی را رصد کرده و برنامه های لازم جهت اقدام سازمان بازآفرینی شهری و سایر نهادهای مرتبط در این حوزه را طراحی کرده و یا در حال طراحی هستند. دفتر تسهیلگری محله نوده که از میانه سال 98 قرارداد بسته و تاکنون به برداشت دقیقی از مشکلات محله رسیده و در امر پیگیری امور اجرایی از شهرداری و نهادهای مرتبط نیز پیشگام بوده است.

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: امیدواری ما آن است که همه نهادهای مرتبط با حوزه مناطق کم برخوردار و بافت های فرسوده در تعامل مثبت و کارساز همراه باشند تا امکان بهبود شرایط زندگی برای ساکنان محله نوده و یک میلیون 300 هزار نفر ساکنان مناطق پیرامونی و کم برخوردار و بافت های هدف بازآفرینی شهری فراهم شود.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مشهد

    منبع خبر

    شورای شهر مشهد

    شورای شهر مشهد یک شورای شهر در شهر مشهد می باشد

      نظرات