مرکز سوخت گیری پروازهای عبوری در فرودگاه آبادان ساخته می شود

مرکز سوخت گیری پروازهای عبوری در فرودگاه آبادان ساخته می شود

مدیر فرودگاه آبادان گفت: ساخت مرکز سوخت‌گیری هوایی بین‌المللی پروازهای عبوری به تصویب کمیته پژوهش و تحقیقات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران رسیده و امسال محقق می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات