عدم استقبال کامیونداران از حمل بار برای مقاصد جنوبی/ بار به سمت بندر امام به حداقل رسیده است/ در ناوگان اتاق‌دار مشکل داریم

عدم استقبال کامیونداران از حمل بار برای مقاصد جنوبی/ بار به سمت بندر امام به حداقل رسیده است/ در ناوگان اتاق‌دار مشکل داریم

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران اظهار داشت: اخیرا بار به سمت بندر امام به حداقل رسیده است و کامیوندار باید یک سر خالی به سمت استان خوزستان و بندر امام برود و کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را بارگیری و حمل کند که این جریان برای کامیونداران و شرکت‌های حمل و نقلی صرفه اقتصادی ندارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در حال حاضر میلیون‌ها تن کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی که خطر فسادپذیری دارند در بنادر جنوبی کشورمان رسوب کردند و به دلایل متعددی ترخیص این کالاها و انتقال آنها به سایر نقاط کشور کند شده است که یکی از دلایل انباشت کالا در بنادر جنوبی عدم استقبال کامیونداران و رانندگان کامیون از حمل بار از مبادی جنوب کشور است. وی گفت: اما اخیرا بار به سمت بندر امام به حداقل رسیده است و کامیوندار باید یک سر خالی به سمت استان خوزستان و بندر امام برود و کالاهای ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات