یک استاد دانشگاه مدعی شد؛ ساختمان‌های ساحلی در خطر فرونشست

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور با بیان اینکه فرونشست‌ها دلایل مختلفی دارند، خاطرنشان کرد: مکانیسم فرونشست، کاهش مقاومت سطوح پایین است که درنتیجه آن، طبقات پایینی زمین، تحمل فشار ناشی از وزن طبقات فوقانی را ندارد که به تبع آن فرونشینی حادث می‌شود و همچنین عوامل متعدد طبیعی و انسانی در کاهش مقاومت طبقات پایینی زمین نیز دخالت دارند. وی با بیان اینکه آب در سطوح زیرین زمین فضایی را در بر می‌گیرد، گفت: با کمبود آب و یا عدم مدیریت منابع آبی در زمان زراعی و درنتیجه برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی، خلل و فرج طبقات زیرین خالی خواهد شد و این خلل و فرج در اثر فشار طبقات بالایی به مرور زمان و گاها آنی مسدود خواهدشد که ما آنرا فرونشست می‌نامیم که درکل کشورمان وازجمله مازندران سابقه وقوع دارد. عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد نور ادامه داد: متاسفانه بعضی از چاه‌های کشاورزی و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات