الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک تصویب شد

الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک تصویب شد

تدوین این الزامات و ضوابط عام با همکاری معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور و سایر متخصصان و فعالان مدنی داوطلب در پاسخ به مطالبات جمعی از فعالان حقوق کودک و مرتبط با کودکان مبنی بر فقدان سیاست‌‏ها و مجموعه ضوابط یکپارچه و کمبود سطوح عملکردی متضمن تامین نیازهای کودکان در بناها و فضاهای شهری، تدوین و در شورای‎‏عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شد. - اهمیت توجه به نیازهای روانی و جسمانی کودکان و تسهیل دسترسی به امکانات محیطی مربوطه در شهرها، روستاها، شهرک‏ها و مجتمع‏‌های زیستی متعدد در کشور و تضمین تحقق شهر دوستدار کودک و لزوم برخورداری کودکان از فضاهای شهری امن، ایمن و محیط‌‏های شاد برای بازی و پرورش خلاقیت و تامین سرانه‌‏های خدماتی و کاربری‏‌های مرتبط شهری به عنوان تکلیف اجتماعی طرح‏‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات