ورود خیرین به عرصه اقدامات فرهنگی امری مبارک است

ورود خیرین به عرصه اقدامات فرهنگی امری مبارک است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات