ترافیک سنگین در محورهای فیروزکوه و هراز به تهران

ترافیک سنگین در محورهای فیروزکوه و هراز به تهران

مرکز مدیریت راه های کشور از افزایش ۴ درصدی تردد در جاده های کشور و ترافیک سنگین در محورهای فیروزکوه و هراز به تهران خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات