تشریح آخرین وضعیت مالی شهرداری تهران

به گونه‌ای که در اوراق مشارکت و برای کارت‌ها، ۳۵۰۰ میلیارد تومان در تمام دوره‌ها را به نتیجه رساندیم و ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای سال جاری است که قسمتی از آن به حساب شهرداری واریز شده است. وی در ادامه با اشاره به عملکرد پایان دوره قبل و دوره جاری گفت: در ابتدای دوره بحث ۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری مطرح شد که مبنای بسیاری از اقدامات بود. اصل بدهی شهرداری همان بدهی‌های بانکی ۱۹ هزار میلیارد تومان از مجموع دوره‌های قبل است. معاون شهردار تهران گفت: در نتیجه هم‌اکنون بدهی شهرداری ۶۶ هزار میلیارد تومان است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات