کشتی به گل نشسته «پایا» در کانال ولگا به حرکت درآمد

کشتی به گل نشسته «پایا» در کانال ولگا به حرکت درآمد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی کشتیرانی خزر کاپیتان داود تفتی گفت: به دنبال انتشار خبری مبنی بر به گل نشستن کشتی «پایا» در کانال ولگا، این کشتی دیروز به علت جزر در کانال به مدت یک ساعت کف دریا را به صورت جزئی لمس کرده بود که بعد از یک ساعت با آب بالا آمدن آب کانال کشتی بدون هیچگونه کمک از یدک کش و با نیروی خود کشتی در مسیر کانال ادامه حرکت داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات