پایانه صادراتی سنگ لرستان به مجوز رسید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در خصوص راه اندازی پایانه سنگ صادراتی استان نیز عنوان کرد: از مزایای این پایانه این است که با تجمیع انواع سنگ‌های خاص صادراتی هم خریداران سنگ نیازمند به جستجوی سنگ با کیفیت و مورد نظر در سطح استان نیستند و هم فروشندگان بازار فروش متمرکز و متنوعی خواهند داشت. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تاکید کرد: در خصوص راه اندازی پایانه سنگ صادراتی استان لرستان مجوزهای رسمی داده شده و در مرحله عملیاتی است. رئیس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در سال ۹۵ از دریافت مجوز ایجاد پایانه سنگ در لرستان خبر داده بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات