نفع سرمایه‌گذاران در انتقال صنایع به پسکرانه بنادر است/ پسکرانه بنادر برخوردار از امکان تامین آب و زمین برای صنایع آب‌بر/ انتقال صنایع آب‌بر به پسکرانه بنادر، قانون شود

نفع سرمایه‌گذاران در انتقال صنایع به پسکرانه بنادر است/ پسکرانه بنادر برخوردار از امکان تامین آب و زمین برای صنایع آب‌بر/ انتقال صنایع آب‌بر به پسکرانه بنادر، قانون شود

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: باید شاهد ایجاد قوانینی باشیم که صنایع آب بر در پسکرانه بنادر و نزدیکی سواحل ایجاد شوند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات