تعرفه های هزینه خدمات سال ۱۴۰۰ مناطق ویژه اقتصادی

تعرفه های هزینه خدمات سال ۱۴۰۰ مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی پیشنهاد مصوب کارگروه تخصصی این شورا در خصوص تعرفه های هزینه خدمات سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات