بوستان نارنجستان و فضای شهری فاخته ۱ و ۲ افتتاح شد

بوستان نارنجستان و فضای شهری فاخته ۱ و ۲ افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات