بررسی وضعیت دفع نهایی پسماندهای عفونی در کارگروه مدیریت پسماند استان اصفهان

بررسی وضعیت دفع نهایی پسماندهای عفونی در کارگروه مدیریت پسماند استان اصفهان

بررسی وضعیت دفع نهایی پسماندهای عفونی در کارگروه مدیریت پسماند استان اصفهان
وضعیت دفع نهایی پسماندهای عفونی و تیز و برنده بیمارستانها و سایر مراکز درمانی شهر اصفهان و شهرهای اقماری در کار گروه مدیریت پسماند استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش«پارما» جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان اصفهان به ریاست مهندس غلامی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و رئیس کار گروه مدیریت پسماند استان، و دبیری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و حضور سایر دستگاهای عضو در استانداری اصفهان برگزار شد و در پایان جلسه تصمیماتی اتخاذ گردید.
در این جلسه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد طرح موضوع نهایی دفع پسماندهای عفونی ، تیز و برنده بیمارستانها و سایر مراکز درمانی شهر اصفهان وشهرهای اقماری گزارشی ارائه داد.
همچنین در این کارگروه معضلات زیست محیطی ناشی از تخلیه غیر اصولی نخاله های ساختمانی، زباله شهری، روستایی و پسماندهای صنعتی و ویژه در نقاط مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت.
پیگیری مصوبات جلسه قبل از دیگر فعالیت های این کارگروه بود که در استانداری اصفهان تشکیل شد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات