افزایش مصرف آب شهرهای بزرگ ایران

افزایش مصرف آب شهرهای بزرگ ایران

http://www.bananews.ir/مصرف آب شهرهای بزرگ ایران افزایش یافت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در هفته نخست بهمن ماه مصرف آب شهرهای بزرگ ایران با ۱٫۱۲ درصد افزایش در مقایسه با هفته پیش از آن، به ۷۶ میلیون و ۶۹۴ هزار مترمکعب رسید.

همچنین در هفته گذشته مصرف آب شهروندان تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، خرمشهر و آبادان به ترتیب ۰٫۸۰، ۱٫۴، ۲٫۱۱، ۷٫۴۸، ۱٫۵، ۰٫۵و ۱٫۸۶درصد افزایش یافته است.

این درحالی است که در هفته گذشته مصرف آب شهروندان قم، تبریز، یزد، کرمانشاه، کرمان، همدان، بندرعباس، ایلام و ارومیه به ترتیب ۲٫۵، ۱٫۲۹، ۱٫۲، ۰٫۵۸، یک، ۲٫۲۰، ۰٫۸۲، ۰٫۹۲و .۰٫۵۱درصد کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، مصرف آب شهرهای قم، تبریز، یزد، کرمانشاه، کرمان، همدان، بندرعباس، ایلام و ارومیه در هفته گذشته به ترتیب دو میلیون و ۴۵۶ هزار مترمکعب، سه میلیون و ۸۲۸ هزار مترمکعب، یک میلیون و ۲۰۳ هزار مترمکعب، دو میلیون و ۳۶۲ هزار مترمکعب، یک میلیون و ۱۵۱ هزار مترمکعب، یک میلیون و ۳۷۹ هزار مترمکعب، یک میلیون و ۸۰۹ هزارمتر مکعب، ۵۳۹ هزار مترمکعب و یک میلیون و ۹۵۵ هزارمترمکعب اعلام شده است.

 

 

    نظرات