بروکراسی بلای جان ساخت‌وساز مسکن شد

وی با بیان اینکه بروکراسی پیچیده صدورمجوزها در طرح ملی مسکن نیز باعث بروز بسیاری از مشکلات حقوقی برای تولید کنندگان شد تاکید کرد: با توجه به این امر لازم است که دولت تدابیرویژه‌ای دراین زمینه اتخاذ کند. وی گفت: درپروژه مربوط به مسکن کارگری دراتاق تعاون، چنین فرآیندی تجربه شده است و دولت می‌بایست با اقتباس ازتجارب وتشکیل ستادهای مربوطه برای روان سازی فرآیند بروکراسی ساخت، اجازه ندهد که بخش صدورمجوزها، زمینه ساز طولانی شدن اجرای طرح‌های دولت درحوزه مسکن شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات