درخواست روسیه از اتحادیه اوراسیا برای کاهش عوارض گمرکی موتورهای MC۲۱

درخواست روسیه از اتحادیه اوراسیا برای کاهش عوارض گمرکی موتورهای MC۲۱

کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا اعلام کرده که پیشنهاد روسیه توسط این کمیسیون دریافت شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات