کتاب «مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات بازآفرینی شهری» منتشر شد

کتاب «مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات بازآفرینی شهری» منتشر شد

، کتاب «مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات بازآفرینی شهری» به عنوان اولین زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به صورت منقح و به‌ روز با همت دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران و با همکاری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد. محسن عبادی مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران توضیحاتی در خصوص چگونگی انتشار کتاب مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات بازآفرینی شهری ارایه کرد و گفت: به موجب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹، دستگاه‌های اجرایی موظفند قوانین و مقررات حوزه خود را تنقیح کنند، این وظیفه قانونی ۱۰ سال در شرکت بازآفرینی شهری ایران انجام نشده بود اما در زمان مدیریت جدید این دفتر، با حمایت‌های مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و نیز اخلاقی معاونت توسعه و مدیریت منابع شرکت، کار تنقیح قوانین و مقررات حوزه بازآفرینی شهری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات