مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین تشریح کرد: مهم ترین مشکل صنعت سیمان چیست؟

وی با بیان اینکه تدابیر خوبی اندیشیده شده تا مسیر خوبی را برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تبیین و برای سهام داران منافع خوبی کسب شود، ابراز کرد: یکی از اهداف این بازدید تامین زیرساخت خوب برای شرکت سیمان در آینده است تا بتوانیم شاهد سرمایه گذاری جدید و اقداماتی باشیم که بر روی بهره‌وری تاثیر داشته باشد. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی صنعت سیمان، موضوع انرژی است که بر روی بهره‌وری تاثیر بسیاری گذاشته و از سوی دیگر باید گفت قیمت انرژی افزایش چشم‌گیری یافته و برنامه داریم که بخشی از کارخانه‌هایی که شرایط بهتری دارند در زمینه تامین انرژی از شبکه مستقل کنیم که امکان این امر را بررسی می‌کنیم. عسگری با بیان اینکه از سوی دیگر بر روی کنترل‌های داخلی باید برنامه‌ریزی کرد تا بتوانیم در زمینه صرفه‌جویی نیز اقدامات خوبی را شاهد باشیم، گفت: تعدادی از پروژه‌های ارائه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات