اتاق فکر شهرداری خرمشهر تشکیل می شود

اتاق فکر شهرداری خرمشهر تشکیل می شود

اتاق فکر شهرداری خرمشهر تشکیل می شود

سرپرست شهرداری خرمشهر از تشکیل اتاق فکر ....

شنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات